My selection ()

In Competition – Feature Films

CHIKAMATSU MONOGATARI

Directed by : Kenji MIZOGUCHI

     Country : JAPAN

Synopsis

Credits

Kenji MIZOGUCHI - Director

Yoshitaka YODA - Script / Dialogue

Matsutaro KAWAGUCHI - Script / Dialogue

Kazuo MIYAGAWA - Cinematography

Fumio HAYASAKA - Music

Kanji SUGANUMA - Film Editor

Hiroshi MIZUTANI - Set decorator

Casting

Haruo TANAKA - Doki

Kyoko KAGAWA - Osan

Kazuo HASEGAWA - Mohei

Eitaro SHINDO - Ishun

Yoko MINAMIDA - Otama

Sakae OSAWA - Sukeemon

Ichiro SUGAI - Genbei

Photos

Film poster © DR

In Competition – Feature Films 1955

Tournez votre smartphone pour accéder au site