My selection ()

In Competition – Feature Films

ONNA NO KOYOMI

Directed by : Seiji HISAMATSU

     Country : JAPAN

Synopsis

Credits

Seiji HISAMATSU - Director

Sakae TSUBOI - Script / Dialogue

Hiroshi SUZUKI - Cinematography

Ichiro SAITO - Music

Toshio GOTO - Film Editor

Tomoo SHIMOGAWARA - Set decorator

Casting

Takako TAKAGI - Yukiko Todoroki

Kayano MATSUE - Ranko Hanai

Huniko HINATA - Yoko Sugi

Mie HINATA - Kyoko Kagawa

Michi SAHEKI - Kinuyo Tanaka

In Competition – Feature Films 1955

Tournez votre smartphone pour accéder au site