My selection ()

In Competition – Feature Films

SENHIME

Directed by : Keigo KIMURA

     Country : JAPAN

Synopsis

Credits

Keigo KIMURA - Director

Fuji YAHIRO - Script / Dialogue

Kobai SUGIYAMA - Cinematography

Masaru SATO - Music

Mitsuzo MIYATA - Film Editor

Kisaku ITO - Set decorator

Casting

Machiko KYO - Princesse Sen

Denjiro OKOCHI - Le vieux Shogun : Ieyasu Tokug

Raizo ICHIKAWA - Hideyori Toyotomi

Isao YAMAGATA - Dewa Sakazaki

Chieko HIGASHIYAMA - Lady Yodo

Eitaro SHINDO - Sado Honda

Kenji SUGAWARA - Yuasa Shinroku

Photos

Film poster © DR

In Competition – Feature Films 1955

Tournez votre smartphone pour accéder au site