Ma sélection ()

En Compétition - Longs Métrages

MABOROSHI NO UMA

(LE CHEVAL FANTÔME)

Réalisé par : Koji SHIMA

     Pays : JAPON

Synopsis

Crédits

Koji SHIMA - Réalisa(teur/trice)

Koji SHIMA - Scénario / Dialogues

Kimiyuki HASEGAWA - Scénario / Dialogues

Michio TAKAHASHI - Images

Koji SHIMA - Musique

Seitaro OMORI - Musique

Casting

Ayako WAKAO - Yukie

Yoshiro KITAHARA - Tokio

Koreya SENDA - Hamamura

Kuniko MIYAKE - Hagino

Bontaro MIAKE - Yasuke

Yukihiro IWATARE - Jiro

Eijiro YANAGI - Hyogoro

Photos

Affiche du film © DR

En Compétition - Longs Métrages 1956

Tournez votre smartphone pour accéder au site